Noorden Veld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Nationale Ombudsman constateert onbehoorlijk handelen gemeente Noordenveld bij vergunningaanvraag

Nelly Nieuwenhuizen heeft namens LGN vanaf mei 2022 onvermoeibaar doorgevraagd naar de afhandeling van de klacht rond aanvraagprocedures voor Langewijk 6 in Nieuw-Roden. Na meerdere niet nagekomen toezeggingen van burgemeester Klaas Smid en wethouder Robert Meijer namens het college, kwam er uiteindelijk in januari 2023 een antwoord. Ook de Nationale Ombudsman heeft de klacht beoordeeld en gegrond verklaard. Het bericht daarover is hier te vinden:

https://www.nationaleombudsman.nl/publicaties/brieven/2024053.

Lees Meer
  117 Hits

LGN: “Noordenveld moet beter luisteren naar kritische inwoners”

De gemeente Noordenveld heeft moeite met kritische inwoners, dat blijkt uit de reacties die Lijst Groen Noordenveld kreeg op haar openbare ledenvergadering, afgelopen woensdag. Het thema van de avond was de dienstverlening van de gemeente. De opkomst was hoog, leden en niet-leden wisten de partij te vinden.

Lees Meer
  416 Hits

Openbare ledenvergadering Lijst Groen Noordenveld op 1 mei 2024

Op woensdag 1 mei 2024 houdt LGN in De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB Roderesch, een ledenvergadering.

Vanaf 20:30 uur is er een voor iedereen toegankelijk deel van de vergadering. Leden en niet-leden zijn van harte welkom en kunnen in gesprek met de raadsleden van LGN (Tineke Nieboer, Nelly Nieuwenhuizen en Albert Nieuwenhuis) over verbetering van de gemeentelijke dienstverlening bij de afhandeling van aanvragen, klachten en bezwaren.

Geregeld zoeken inwoners contact met LGN omdat zij merken dat de gemeente hun zorgen en vragen niet serieus behandelt. Nogal eens blijkt het moeilijk te zijn om begrip te vinden voor hun problemen en op een open manier tot een oplossing te komen. Mensen komen ongewild terecht in langdurige procedures, terwijl dat bij een tijdige correcte afhandeling niet nodig was geweest. Zowel de slechte ervaringen als manieren waarop de gemeente een betere dienstverlening kan organiseren, komen op 1 mei aan de orde.

 

 

  850 Hits

LGN veroordeelt gang van zaken Brinkhof en Nassau College Norg: geen participatie, geen visie

Het college stelt voor het raadsvoorstel over tijdelijke verhuizing van het Nassau College naar De Brinkhof en tijdelijke verhuizing van De Hekakker naar het gebouw van het Nassau College, niet in de raad te behandelen op 24 april 2024. Het Nassau College neemt nu geen beslissing en er is maatschappelijke onrust door dit voorstel. Het college wil eerst met de belanghebbenden verder in gesprek gaan.

Albert Nieuwenhuis heeft namens LGN de volgende inbreng voor 24 april voorbereid.

Als het Nassau College niet naar de Brinkhof wil, heeft dit raadsvoorstel geen enkele zin. Dit voorstel heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust door de inschattingsfout te maken dat participatie niet nodig is, want geen enkel uitgangspunt van het nieuwe participatiebeleid is toegepast: excuses hiervoor zouden op zijn plaats zijn. Toch krijgen de inwoners en het Nassau College het voor elkaar dit voorstel van de agenda te halen, een krachtig signaal vanuit de samenleving dat participatie serieus genomen moet worden.

Lees Meer
  957 Hits

Vragen LGN over wijziging plan Oude Velddijk 26 Peize

Onlangs meldde de gemeente een wijziging in de bouwplannen voor Oude Velddijk 26 in Peize. Op dit perceel mag een aantal kleine woningen gebouwd worden door een groep particulieren. Dat zou een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) moeten worden. Zie de info op de gemeentelijke website: Oude Velddijk 26 in Peize | Gemeente Noordenveld en op website van LGN: LGN: “Ongelijke startsituatie omwonenden voor plannen Knarrenhof” - Publicaties van LGN (lijstgroennoordenveld.nl)

Lees Meer
  1303 Hits

Stand van zaken plannen Roden-Zuid

De gemeente is bezig met het verwerken van de reacties op een concept-gebiedsplan Roden-Zuid. Op maandag 15 april 2024 om 21:15 uur is er een openbare bijeenkomst van de raad over de locatie van voetbalvereniging ONR in dit plan. Deze bijeenkomst is te volgen in de raadzaal en via internet. Zie https://noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/777aded0-9bee-4ac4-890a-5b8df0dc0341.

Lees Meer
  1831 Hits

Raadsbehandeling bestemmingsplan Zuidpoort Terheijl

In de gemeenteraadsvergaderingen van 27 maart en 3 april 2024 was Albert Nieuwenhuis woordvoerder van LGN over dit plan om 35 dure woningen te bouwen aan de rand van Roden. Hij bracht het volgende in. 

Het dossier Zuidpoort Terheijl heeft een rijke geschiedenis, voor wie er meer over wil lezen: op de website van LGN staan enkele stukken die niet op die van het project Zuidpoort Terheijl te vinden zijn. Zie Zuidpoort Terheijl (lijstgroennoordenveld.nl).

Lees Meer
  1674 Hits

Thema avond LGN over plan Roden-Zuid 14 maart 2024

Op 1 november 2023 sprak de gemeenteraad over het vrij geven van het concept gebiedsplan Roden-Zuid voor inspraak. Inwoners hebben in november en december op het concept kunnen reageren. Verdere behandeling in de raad is vanwege de vele reacties, uitgesteld van maart/april naar juni 2024.

In Roden-Zuid zullen onder meer oplossingen moeten komen voor een veiliger verkeer, verbetering van sportaccommodaties, vernieuwing van de Noorderkroon en opvang van water. Daarnaast dreigen landschap en natuur door woningbouw te worden aangetast.

Veel mensen hebben zich al tot de lokale politiek gewend om hun zorgen te uiten. Voor LGN is dat een reden om met betrokkenen te overleggen over het vervolg en over de mogelijkheden om de verschillende belangen in Roden-Zuid tot hun recht te laten komen.

Iedereen die vragen wil stellen of wil meepraten is van harte welkom op donderdag 14 maart 2024 vanaf 19:30 uur in dörpshuus NijRoon, Roderweg 86, 9311 PB Nieuw-Roden.

Raadsleden en bestuursleden van LGN zijn dan aanwezig om informatie te geven en te luisteren naar wat er leeft onder onze inwoners.

  2352 Hits

Streefbeeld Oosterduinen laat te weinig ruimte voor participatie

Lijst Groen Noordenveld heeft woensdagavond 31 januari 2024 als enige partij niet ingestemd met het raadsvoorstel voor het streefbeeld in de Oosterduinen. Een amendement, gesteund door Christenunie en D66 werd niet aangenomen. Lijst Groen Noordenveld vindt het Streefbeeld voor de Oosterduinen weliswaar een sympathieke aanzet tot het benodigde transformatieplan, maar vindt ook dat het niet meer dan dat moet zijn.

Lees Meer
  2340 Hits

LGN: “Dit is waarom verevening geen goed idee is”

Woensdagavond 31 januari 2024 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen waardoor verevening mogelijk is geworden. Lijst Groen Noordenveld en het CDA stemden tegen het voorstel. LGN diende een amendement in, waarin werd voorgesteld expliciet te vermelden dat per park of gebied zou worden bepaald of en hoe verevening zou worden  ingezet. Dit amendement werd niet aangenomen.

Lees Meer
  2043 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627