Noorden Veld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Nelly Nieuwenhuizen

 

Nelly is werkzaam geweest in het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening. Ook heeft ze verschillende onderzoeken gedaan en mag ze zich graag in allerlei zaken verdiepen. Ze woont in Peize en sinds 30 maart 2022 zit zij in de raad voor Lijst Groen Noordenveld.

Zij vindt het belangrijk dat in de huidige politiek inwoners directer betrokken worden bij het bestuur. Door de gemeentelijke herindeling en schaalvergroting is het bestuur verder van de mensen af komen te staan. Maar beslissingen die in de politiek genomen worden, kunnen niet los gezien worden van wat er in de samenleving speelt. Inwonersparticipatie is daarom erg belangrijk. Helaas is in de gemeente Noordenveld nog nauwelijks iets geregeld op dit gebied.

Andere onderwerpen die haar belangstelling hebben zijn waterbeheer en woningbouw. Waterbeheer is een onderwerp dat steeds belangrijker zal worden.  We zullen ons meer moeten inzetten om wateroverlast te voorkomen.  Dit geldt niet alleen voor de tijdelijke opvang van overtollig water, en opslag van water in droge tijden. Ook knelpunten in de afvoer van water zullen beslist aangepakt moeten worden. Bij woningbouw zal er uitgegaan moeten worden van de werkelijke behoefte onder de bevolking met name die van de eigen inwoners. En er zal veel meer in alternatieven gedacht moeten worden zoals bijvoorbeeld woningen uitbouwen en opsplitsen.

Nelly is eerder raadslid geweest in de gemeente Peize voor de lokale partij Peize 2000 en statenlid in de provincie Drenthe voor de Onafhankelijke Partij Drenthe. Daarnaast is ze werkzaam geweest bij de Onafhankelijke Senaatsfractie, een landelijk samenwerkingsverband van onafhankelijke politieke groeperingen.

Zij zat in het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Peize en is ook betrokken geweest bij Buurkacht, een groep buurtbewoners in de wijk Kortland in Peize, die werken aan energiebesparing en verduurzaming van de eigen wijk.

Fractieleden & Contact info

Tineke Nieboer

Nelly Nieuwenhuizen

David Helmus

Albert Nieuwenhuis

Rieks Perdok

 

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627