Dutch Nederlands

Natuur Noordenveld

LGN is een lokale partij. Al sinds november 2009 hebben we een hart voor inwoners en een hart voor groen in de dorpen van Noordenveld. 

Onze Speerpunten voor de Gemeenschap Noordenveld

Actueel en Twitter Feed

Henk Koekkoek
01 februari 2023
Op 25 januari 2023 was in de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen tegen omgevingsvergunningen zonnepark Zuidvelde aan de orde. Tineke Nieboer bracht namens LGN in dat duurzame energie opwekken belangrijk is, maar dat zonder draagvlak onder...
Henk Koekkoek
26 november 2022
Op dinsdag 29 november 2022 houdt LGN vanaf 20:30 uur in De Zwerfsteen, Esweg 18 in Roderesch, een openbare ledenvergadering. Leden en niet-leden zijn welkom. Stefan van der Borgh van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe verzorgt dan een presentatie...
Henk Koekkoek
02 november 2022
De algemene beschouwingen van Lijst Groen Noordenveld op de ontwerpbegroting 2023 spitsen zich toe op vier onderwerpen: - op de onvoorspelbaarheid van de begrotingsplannen; - op duurzaamheid en woningbouw; - op keuzes nieuw beleid; - en op een inwone...
Henk Koekkoek
26 oktober 2022
Lijst Groen Noordenveld heeft op 11 oktober jl. gereageerd op een voornemen van het college om het hoveniersbedrijf dat weg moet aan De Pol in Peize, een plek te geven aan de Schipdijk. LGN is niet akkoord nu er geen voorafgaande afstemming met de bu...
Henk Koekkoek
10 oktober 2022

De behandeling van de ontwerp-begroting voor het komende jaar is ieder jaar een grote en soms ondankbare  klus voor raadsleden. Een enorme hoeveelheid tekst en cijfers moet in enkele weken bestudeerd en besproken worden. 

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627