Noorden Veld
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset

 

Over Lijst Groen Noordenveld

Lijst Groen Noordenveld is opgericht in november 2009, is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en kan zich volledig richten op het gemeentelijk beleid. In de afgelopen jaren heeft LGN als oppositiepartij het nodige bereikt. Veel beleidssuggesties zijn door onze fractie ingebracht en veel van deze suggesties zijn terug te vinden in besluiten van raad en college.

LGN wil het gesprek aangaan met de overige raadsleden en het college, inwoners laten meebeslissen en het belang van inwoners en woonomgeving voorop stellen. Dit vraagt soms om maatwerk, uiteraard afgestemd op de mogelijkheden van onze gemeente. De Noordenveldse dorpen staan voor de uitdaging om duurzaam leefbaar en groen te zijn. Bevolkings- en huishoudensgroei stopt en het aantal 75 plussers neemt toe. Dat is geen probleem, maar biedt juist kansen voor de prachtige omgeving, actieve verenigingen, inwoners en ondernemers.

Inwoners en organisaties krijgen wat LGN betreft, eerder en meer invloed op gemeentelijk beleid. In de samenwerking met andere partijen bij het vorm geven aan het leven in onze dorpen, bestaat de bijdrage van LGN uit een open houding, creatieve ideeën, een eerlijke werkwijze, heldere discussies, inwoners echt laten meebeslissen, de groene leefomgeving behouden en denken in een toekomst met minder en oudere inwoners.

Het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 vindt u hier.

Doneer

Als ANBI organisatie die zich inzet voor de gemeenschap waarderen wij uw donatie ten zeerste, deze is belasting aftrekbaar. Met Dank!

Steun LGN
€2,500 Streven:

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627