KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Fontgrootte: +

motie omgekeerde bewijslast voor schade bij bouwen op gevoelige bodem

De woningbouwprojecten waarvoor de gemeente Noordenveld de laatste jaren kiest, zijn vooral op ondergronden met grondsoorten (zand, leem/klei, potklei) die zeer krimp- en zwelgevoelig zijn. De grondwaterstanden zijn daarbij van grote invloed. Denk aan Roden-Zuid, Maatlanden-De Zulthe, Peize-Zuid en Oude Velddijk Peize. Door verstoring van deze grondlagen en het waterpeil, kan behoorlijke schade ontstaan. Dat is onder meer gebleken na rioleringswerkzaamheden aan de Oudgenoegstraat in Roden in 2018. De beschadigde woningen moesten gesloopt worden.

Op 8 maart stemden de andere fracties tegen het voorstel van LGN en LN om de schadeafwikkeling voor inwoners eenvoudiger te maken. Zij zijn net als het college bang dat ondanks de maatregelen van het bouwprotocol, gemeente en bouwers dan veel schade zullen moeten vergoeden.

 

Stand van zaken plannen Roden-Zuid en inbreiding i...
Manege De Hulhorst in Roden: verplaatsen of renova...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
dinsdag 25 juni 2024

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627