KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant

 

Fontgrootte: +

Vergelijking stemming belangrijkste moties / besluiten gemeenteraad Noordenveld

Vergelijking stemming belangrijkste moties / besluiten gemeenteraad Noordenveld  13-4-22 t/m 12-4-23:

j = ja, n = nee

 

 

LGN

GB

PvdA GL

VVD

CDA

CU

D66

LN

Instellen kinderadviesraad

j

j

j

j

j

j

j

j

Uitbesteden werkzaamheden aan het Noordelijk Belastingkantoor

j

j

j

j

j

j

j

j

Structurele subsidiëring beweegdorpen Noordenveld

n

j

j

j

j

j

j

j

Kaders subsidie Beweegdorp Norg, Peize in Beweging, Roden Fit & Gezond

j

n

n

n

n

n

n

n

Bestemmingsplan Norgerweg 19 Roden, Camping Dorado

j

j

j

j

j

j

j

j

Bestemmingsplan Langewijk naast 9

n

j

j

j

j

j

j

j

bestemmingsplan Thedemaborg Nietap

j

j

j

j

j

j

j

j

Een uiterste inspanning om de kostenstijgingen van de gemeenschappelijke regelingen te beperken tot de stijging van de prijsindexcijfers.

j

n

n

n

n

n

j

n

€ 500.000 extra beschikbaar stellen voor de bouw van Sporthuis Peize

j

j

j

j

j

j

j

-

Stikstofdiscussie: zienswijze om landelijk een integrale visie te ontwikkelen voor alle sectoren, gezamenlijk met afgevaardigden uit de verschillende sectoren

j

j

j

j

j

j

n

j

Bestemmingsplan Peize Zuid

n

j

j

j

j

j

j

j

Project “Werken aan de Westerd”

j

j

j

j

j

j

j

j

Zienswijze dat opheffing van de lijnen 14 en 84 en de voorgenomen opheffing van lijn 109, ontsluiting en verbinding inwoners buitengebied ernstig verstoren.

j

j

j

j

j

j

j

j

Plan van aanpak Bomenherstel

j

j

j

j

n

j

j

j

Verordening Raadscommissie en Reglement van Orde van de Raad

n

j

j

j

j

j

j

n

Aanvragen (pre)mantelzorgwonen, kangeroewonen, woningsplitsing flexibel en ruimhartig beoordelen, anticiperend op de actualisatie van de woonvisie.

j

j

j

j

j

j

j

j

Het tarief OZB 2023 niet verhogen ten opzichte van OZB 2022

j

n

n

n

j

n

n

j

Voor de dorpsplannen Peize en Norg ieder € 100.000,00 beschikbaar stellen

j

n

n

n

j

n

n

n

Geen € 680.000,00 beschikbaar stellen voor een bouwteam / versterking keten

j

n

n

n

n

n

n

j

Gratis gezond ontbijt voor leerlingen beschikbaar stellen en persoonlijke hygiëne middelen regelen voor de scholen die zeggen dat nodig te hebben.

j

j

j

j

j

j

j

j

In 2023 eerst samen met inwoners en organisaties een vernieuwde Omgevingsvisie maken, vervolgens Woonvisie en zo nodig nieuwe bouwplannen

j

n

n

n

n

n

n

n

In juni 2023 een aantal scenario’s met weinig tot veel projecten schetsen bij de perspectiefschets voor 2024, zodat de raad daarover op tijd kan debatteren

j

n

n

n

j

j

n

j

Lokaal vroegsignaleringsbeleid schuldhulpverlening

j

j

n

j

j

j

j

j

Woningbouw Hoek Kanaalstraat/Wilhelminastraat te Roden

j

j

j

j

j

j

j

j

Inwoners van Noordenveld de gunning Kanaalstraat/Wilhelminastraat laten bepalen uit twee of meerdere plannen van projectontwikkelaars

j

j

j

j

j

j

j

j

Aankoop pand Schoolstraat Roden

j

j

j

j

j

j

j

j

Kwijtscheldingsverordening 2023 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022

j

j

j

j

j

j

j

j

Dorpenfonds (nadere regel 2022 – 2026) met commissie vanuit de raad die bindend advies uitbrengt over subsidie, dat wordt overgenomen door college

n

j

j

j

j

j

j

j

In het tweede kwartaal van 2023 de raad een voorstel doen voor een adviesraad voor WMO, jeugdhulp en schuldhulpverlening.

j

n

n

n

j

j

j

j

Bekostiging beweegbox Ronerborg en Esborg

j

j

j

j

j

j

j

-

€ 1.724.594,- extra voor nieuwbouw gemeentewerf en grondstoffencentrum

j

j

j

j

j

j

j

-

Nieuwbouw manege De Hulhorst te Roden

n

j

j

j

j

j

j

j

Woningbouwonderzoek Maatlanden – De Zulthe te Roden

n

j

j

j

j

j

j

n

Verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunningen zonnepark Zuidvelde

n

j

j

n

n

j

j

n

Voor bouwactiviteiten in gebieden met zeer krimp- en zwelgevoelige grondsoorten, een omgekeerde bewijslast hanteren bij schade in de omgeving

j

n

n

n

n

n

n

j

Bestemmingsplan Herontwikkeling Kanaalstraat 66 te Roden

-

j

j

j

j

j

j

-

Motie Evaluatie Gids Omgevingskwaliteit Noordenveld met inwoners

j

j

j

j

j

j

j

j

Toegang maximaal drie vaste steunfractieleden tot vertrouwelijke stukken en bijeenkomsten

n

n

3n/1j

j

j

j

j

j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tineke Nieboer nieuwe Nestrix gemeenteraad
Openbare ledenvergadering LGN over participatie 16...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
dinsdag 25 juni 2024

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627