KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant

 

Fontgrootte: +

Openbare ledenvergadering LGN over participatie 16 mei 2023

Op dinsdag 16 mei 2023 houdt LGN vanaf 20:30 uur in De Zwerfsteen, Esweg 18 in Roderesch, een openbare ledenvergadering. Leden en niet-leden zijn welkom. 

Avelien Haan-Kamminga zal een presentatie geven. Zij is bestuurskundige bij Hogeschool NHL Stenden en geeft daarnaast trainingen aan statenleden en gemeenteraden. De avond gaat over manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming: participatie. Gemeenten moeten meer en meer focus hebben op participatie. De komst van de nieuwe Omgevingswet, maar ook het beter benutten van de kracht van een snel veranderende samenleving, vragen hierom.

Dit is een actueel thema, gelet ook op het participatiebeleid dat de gemeente Noordenveld aan het voorbereiden is. De concept-nota van de gemeente is hier te vinden: Document Noordenveld - 1. CONCEPT - Participatiebeleid maart 2023 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

 

Vergelijking stemming belangrijkste moties / beslu...
Nieuwsbrief voorjaar 2023
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
zaterdag 18 mei 2024

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627