Natuur Noordenveld

LGN is een lokale partij. Al sinds november 2009 hebben we een hart voor inwoners en een hart voor groen in de dorpen van Noordenveld. 

Onze Speerpunten voor de Gemeenschap Noordenveld

Actueel en Twitter Feed

 
Henk Koekkoek
15 juni 2024
In de raadsvergaderingen van 5 en 12 juni 2024 stelde het college voor om de in 2016/2017 samen met veel inwoners opgestelde Omgevingsvisie 2030, te herzien. Er zou sprake zijn van participatie maar beleidsonderdelen waarover al participatie heeft pl...
Henk Koekkoek
30 mei 2024
Per brief van 25 mei 2024 heeft de Historische Vereniging Roon de gemeenteraadsfracties gevraagd om hulp. Stichting Mensinge heeft per 31 december 2024 de huur opgezegd van het huidige onderkomen op de bovenverdieping van het koetshuis. Er is no...
Henk Koekkoek
22 mei 2024
Op 15 mei 2024 diende LGN deze motie in vanwege een rapport van de rekenkamercommissie uit april 2023 dat de gemeenteraad nog niet behandeld had. Burgemeester Klaas Smid meldde dat het college bezig is met de uitvoering van de aanbevelingen en er in ...
Henk Koekkoek
22 mei 2024

Deze motie werd op 15 mei 2024 niet aangenomen. Er waren 6 stemmen voor (LGN, LN, CDA, D66) en 17 tegen.

Henk Koekkoek
15 mei 2024
Nelly Nieuwenhuizen heeft namens LGN vanaf mei 2022 onvermoeibaar doorgevraagd naar de afhandeling van de klacht rond aanvraagprocedures voor Langewijk 6 in Nieuw-Roden. Na meerdere niet nagekomen toezeggingen van burgemeester Klaas Smid en wethouder...
 
 
 

Twitter Feed

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627